จากบริษัทซึ่งมากด้วยความชำนาญ และประสบกรณ์จากแวดวง ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลามีเนต

 

034-440 481-83
sales@ppe.in.th

Blog

HomeCareerเซลล์ขายซองพลาสติกบรรจุภัณฑ์ลามิเนต

เซลล์ขายซองพลาสติกบรรจุภัณฑ์ลามิเนต

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติตามแผนงานการขายที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าการขายที่กำหนด
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4.เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

สวัสดิการ :
-สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
-เครื่องแบบพนักงาน
-เงินขึ้นประจำปี
-โบนัสประจำปี
-บริษัทจัดรถในการปฏิบัติงานและบัตรเติมค่าน้ำมันให้

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

อัตรา
1

เงินเดือน
เริ่มต้น 13,000 + เงินค่า Incentive การขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 33 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา / มีบุคลิกภาพดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี และกล้าแสดงออก/ มีใจรักงานขาย
มีใบขับขี่รถยนต์
สามารถเดินทางได้ทั่วเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

POST A COMMENT