จากบริษัทซึ่งมากด้วยความชำนาญ และประสบกรณ์จากแวดวง ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลามีเนต

 

034-440 481-83
sales@ppe.in.th

วัตถุดูดซับออกซิเจน เฮล์ปเซฟ (Oxygen Absorber Help Save)

Homeวัตถุดูดซับออกซิเจน เฮล์ปเซฟ (Oxygen Absorber Help Save)

วัตถุดูดซับออกซิเจน เฮล์ปเซฟ (Oxygen Absorber Help Save)

รักษาคุณภาพ  รสชาติ  ความสดใหม่ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้…..ยาวนานขึ้นโดยวิธีธรรมชาติ

วัตถุดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber) Help Save คืออะไร

วัตถุดูดซับออกซิเจนเป็นสารที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น Iron Oxide Powder หรือผงเหล็ก, Active Carbon    โดย Oxygen Absorber Help Save จะดูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปในซองบรรจุสารและทำปฎิกิริยากัน เมื่อสัมผัสกับความชื้น หรืออากาศทำให้เกิดเป็นสนิมเหล็ก  ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณของออกซิเจนภายในซองบรรจุผลิตภัณฑ์ลดลงจนเหลือปริมาณต่ำกว่า 0.01%  ซึ่งในสภาวะนั้นจะทำให้เชื้อรา แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ต้องการก๊าซออกซิเจนจะชะลอและหยุดการเจริญเติบโต ป้องกันการเจริญเติบโตของแมลง ,มอด ,หนอนต่างๆ รวมถึงการเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบในการผลิต ซึ่งส่งผลให้สามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์  และรักษารสชาติให้คงคุณภาพเดิมได้

การใช้งานสารดูดซับออกซิเจน Help Save

การใช้งานสารดูดซับออกซิเจน Help Save ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะมีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ต้องมีความชื้นที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และบรรจุผลิตภัณฑ์กับวัตถุดูดซับออกซิเจนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  2. ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้อย่างเป็นอย่างดี เช่น K-NYLON+CPP / K-NYLON+LLDPE / KOP+CPP / ALUMINIUM FOIL เป็นต้น
  3. ขนาดของสารดูดซับออกซิเจน Help Save จะต้องสัมพันธ์กับปริมาณของก๊าซออกซิเจนในภาชนะ หรือซองบรรจุภัณฑ์ ( ขนาดของซอง+น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ + ขนาดวัตถุดูดออกซิเจน)
  4. การปิดผนึกของภาชนะหรือซองบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในการใช้งาน การซีลจะต้องปิดผนึกให้ชั้นฟิล์มละลายติดกัน โดยที่ก๊าซออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านได้  การซีลสามารถซีลปิดผนึกกับเครื่องซีลได้หลากหลายรูปแบบ  เช่น  ชนิดเท้าสัมผัส ( แท่งความร้อนบน-ล่าง ), ชนิดซีลสายพานต่อเนื่อง ( เครื่องซีลสายพาน )   และชนิดห่อบรรจุอัตโนมัติ ( เครื่องบรรจุห่ออัตโนมัติ )

วัตถุดูดออกซิเจน ( Oxygen Absorber Help save ) มี 2 แบบ


1  แบบธรรมดา ( Oxygen Absorber Help save ) ต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีถาดพลาสติกรองรับ  และไม่มีน้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบ


2. แบบกันน้ำมัน ( Oxygen Absorber oil proof Help Save )  สามารถใช้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชได้  โดยไม่ส่งผลต่อการทำงาน

ขนาดของสารดูดออกซิเจน

  1. Oxygen Absorber Help Save 30 cc
  2. Oxygen Absorber Help Save 50 cc
  3. Oxygen Absorber Help Save 100 cc
  4. Oxygen Absorber Help Save 200 cc
  5. Oxygen Absorber Help Save 300 cc